Epost
Hem | Tjänster | Kontakt
Vi Erbjuder...
 
Personlig assistans »
Hemtjänst »
Hemtjänst


Palliatus utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats enligt biståndsbeslut.
T.ex. personlig omsorg, matlagning, hämtning av matlådor, inköp, städning, promenader, avlösning och ledsagning. Omfattningen av insatser från Palliatus kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Palliatus personal finns tillgänglig dygnet runt.

Det finns lagar som styr vilken äldreomsorg du har rätt till och vilken service du kan bli erbjuden.
De viktigaste lagarna är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Primärvården handhar alltid det medicinska ansvaret.
Kontakta din vårdcentral och husläkare alternativt distriktssköterska om det gäller mediciner, beställning av hygienartiklar, hjälpmedel, omläggningar mm.Tack vare vår erfarenhet och kompetens utför vi kvalitativ och säker omsorg och vi vill att våra kunder, anhöriga och samarbetspartners skall känna sig trygga med oss.

För att öka medborgarnas valfrihet i vissa kommuner finns ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kundvalsmodellen innebär att du som vårdtagare själv kan välja om du vill att kommun eller privat utförare skall utföra de tjänster som du är beviljad.
Syftet är att valmöjligheten ska bidra till ökad kvalitet.

Du som kund får en egen kontaktperson.
Kontaktpersonen är den du i huvudsak får hjälp av, den som har kontakt med dina anhöriga och den du frågar om du vill ha hjälp med något speciellt.
Vi strävar efter kontinuitet för våra kunder bland annat genom kontaktmannaskap.

Alla våra medarbetare bär kläder med företagstryck på sig och ID-bricka för din säkerhet.
Vi har en säker hantering av nycklar för att du ska känna dig trygg. Din hemtjänstavgift påverkas inte av vem du väljer som utförare.
Avgiften betalar du som vanligt direkt till kommunen. Om du redan har ett biståndsbeslut kontaktar du kommunens biståndshandläggare och ber att hon/han ordnar en kontakt med Palliatus.

Du har rätt att få hjälp och stöd för att din vardag ska fungera.
Detta kallas att du ska uppnå skälig levnadsnivå och bedömningen är individuell.
En biståndshandläggare i din stadsdel bedömer din rätt till stöd. Handläggaren gör bedömningen utifrån Socialtjänstlagen, kapitel 4, paragraf 1.

Den hjälp som ligger utöver skälig levnadsnivå kan du nekas och får då stå för själv.
Vi handhar övriga tjänster och de debiteras separat till en kostnad av 329 kr per påbörjad timma.
Helger och kvällar (efter 18.00) tillkommer taxa om 72 kr/timma per arbetare.

 


Hav
 
Palliatus är en del av Engström Gruppen
www.engstromgruppen.se
  Copyright © Palliatus.se 2009